Assessorament Agrari

ASSESSORAMENT FITOSANITARI

• Gestió integrada de plagues i malalties, mitjançant visites periòdiques a les finques i assessorament del millor productes fitosanitari a utilitzar en cada moment.

• Calibració de màquines de tractament fitosanitari tant atomitzadors com màquina d’herbicida

GESTIÓ NUTRICIONAL

• Assessorament en la optimització del desenvolupament dels cultius mitjançant la realització de plans nutricionals per finques tant en reg a tesa com a goter.

ANÀLISIS

• Realització d’anàlisis d’aigua, terra i fulles en el propi Laboratori reconegut per la generalitat de Catalunya.

GESTIÓ AGRÍCOLA

• Elaboració i revisió de quaderns de camp (quadern d’explotació).

• Gestió d’informes pericials.

AUDITORIA-CONSULTORIA AGRÍCOLA

• Implantació i manteniment a nivell de camp i central dels sistemes de certificació:

– Producció integrada

– Global Gap

– Tesco Nature Choice (Nurture)

– British Retail Consortium (BRC)

– International Food Standard (IFS)

– Anàlisis de Perills i Punts de Control Crítics (APPCC) en empreses del sector agroalimentari.

– Sistema de traçabilitat de productes.