Mètodes de Control

Mètodes de control

  • CONFUSIÓ SEXUAL 

NoMate® CM s’utilitza per prevenir el dany causat per Cydia pomonella en fruiters de llavor (poma, pera, etc..). El producte funciona saturant l’ambient de la parcel·la amb la feromona sexual sintètica de carpocapsa, de manera que els mascles adults no són capaços de localitzar les femelles adultes i aparellar-se amb elles. Interferint d’aquesta manera en el procés natural d’aparellament, fertilització d’ous y per tant reduint els danys provocats per les larves, reduint així la necessitat d’utilitzar insecticides convencionals per al control d’aquesta plaga. A més a més de reduir l’ús d’insecticides convencionals permet un increment de les poblacions de parasitoides i predadors, els quals intervenen en el control biològic d’altres plagues.

 

NoMate® PTB s’utilitza per prevenir el dany causat per Anarsia lineatella en fruiters d’os (presseguer, nectarina, albercoquer, cirerer, etc..). El producte funciona saturant l’ambient de la parcel·la amb la feromona sexual sintètics d’ anarsia, de manera que els mascles adults no són capaços de localitzar les femelles adultes i aparellar-se amb elles. Interferint d’aquesta manera en el procés natural d’aparellament,fertilització d’ous i per tant, reduint els danys provocats per les larves, reduint així la necessitat d’utilitzar insecticides convencionals per al control d’aquesta plaga. A més a més de reduir l’ús d’insecticides convencionals permet un increment de les poblacions de parasitoides i predadors, els quals intervenen en el control biològic d’altres plagues.

 

 


  • CAPTURA MASSIVA 

Decis® Trap és una trampa preparada per a la captura d’adults de la mosca mediterrània de la fruita (Ceratitis capitata) en cítrics, fruiters de llavor, fruiters d’os, vinya i cultius tropicals i subtropicals. El disseny de la trampa fa que l’insecticida impregnat a la tapa quedi confinat en l’estructura minimitzant el seu contacte amb l’usuari, cultiu o medi ambient.


  • DEPREDADORS DE CONTROL BIOLÒGIC:  Anthocoris nemoralis

 

 

Anthocoris nemoralis F. depredador de psil·la s’utilitza per al control biològic de la plaga de Cacopsyla pyri. El producte ANTHOCORIS 500 són en un 98% adults que han efectuat la muda pocs dies abans de ser envasats. Els insectes són envasats utilitzant com a substrat clasca de blat que permet el seu transport i facilita la seva solta.


  • DESINFECTANT DE L’AIGUA AMB EFECTE BACTERICIDA I FUNGICIDA

Somagro és un desinfectant de l’aigua amb efecte bactericida i fungicida. La seva deinfecció és de molt ràpida actuació favant un ampli espectre de microorganismes.Es pot utilitzar per a la desinfecció d’aigua tant en situacions de pre i post collita.

Somagro està compost principalment per diòxid de clor. Aquest principi actiu elimina els microorganimes atacant l’ARN de les bactèries sense crear resistències. L’efecte del diòxid de clor de Somagro és molt selectiu: pot usar-se en baixes dosificacions i és molt actiu en aigües amb alt contingut de matèria orgànica. És eficaç en valors de pH d’aigua de 4 a 10. El diòxid no modifica el pH de l’ aigua o del sòl.

Les pastilles de Somagro es dissolen en aigua freda o calenta. No generen cap tipus de residus i la seva manipulació és sencilla i segura.

Recomanat en tractaments de: Foc bacterià (Erwinya amylovora), Agrobacterium, Cendrosa, Monilia, Stemphyllium, podrit (Botrytis), Aspergillum, Alternaria.