Productes i Serveis

ASSESSORAMENT FITOSANITARI

  • Gestió integrada de plagues (GIP) i assessorament de la millor estratègia fitosanitària a utilitzar en cada moment, per tal de complir amb la Directiva 2009/128/CE d’ús sostenible de productes fitosanitaris.
  • Servei d’assessor en GIP en els cultius que ho requereixen amb tècnics registrats oficialment i confecció de documents d’assessorament.
  • Elaboració i revisió de quaderns de camp (quadern d’explotació).
  • Calibratge de màquines de tractament fitosanitari tant atomitzadors com màquina d’herbicida.

GESTIÓ NUTRICIONAL

  • Assessorament en la optimització del desenvolupament dels cultius mitjançant la realització de plans nutricionals per finques tant en reg a tesa com a goter.

LABORATORI D’ANÀLISIS

  • Realització d’anàlisis d’aigua, terra i fulles en el nostre laboratori, reconegut per la Generalitat de Catalunya amb el n.218.

GESTIÓ AGRÍCOLA

  • Gestió d’informes pericials.

AUDITORIA-CONSULTORIA AGRÍCOLA

  • Implantació i manteniment a nivell de camp i central dels sistemes de certificació:

– Producció integrada

– Global Gap

– Tesco Nature Choice (Nurture)

– British Retail Consortium (BRC)

– International Food Standard (IFS)

– Anàlisis de Perills i Punts de Control Crítics (APPCC) en empreses del sector agroalimentari.

– Sistema de traçabilitat de productes.