Productes Destacats

1

NEXUR

NEXUR® és un adob nitrogenat a base d'urea del 46% que incorpora la Tecnologia LIMUS® – inhibidor de la ureasa per a reduir les pèrdues de nitrogen en forma d'amoníac.

NEXUR

2

BeFlex

Control de fulla ampla en estadis primerencs, amb una excel·lent compatibilitat que el fa ideal per barreges amb qualsevol altre producte. No compromet cultius posteriors.

BeFlex

3

PACIFICA Plus

Gràcies a una combinació de matèries actives molt eficaç suposa una evolució de l'herbicida ATLANTIS amb una millora significativa del control de Lollium (margall).

PACIFICA Plus